1
  • 38 بازدید
  • چهارشنبه 22 بهمن 1399

پرسش: من دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان هستم.با توجه به این که من ۸سال تعهد خدمت به آموزش و پرورش دارم و استخدام رسمی هستم آیا میتوانم در آزمون قضاوت شرکت کنم؟اگر میتوانم به چه صورت؟

پاسخ: از سازمان مربوطه خودتون استعلام بگیرید.