1
  • 166 بازدید
  • چهارشنبه 25 دی 1398

پرسش: سلام با توجه به تعطیلی برخی مراکز علمی کاربردی آیا گرفتن مدرک از این دانشگاه ها هیچ اعتباری برای شرکت در آزمون وکالت ندارد؟

پاسخ: تعطیل شدن یک واحد آموزشی به منزله عدم اعتبار مدرک شما نیست