1
  • 127 بازدید
  • شنبه 12 بهمن 1398

پرسش: این آزمون تحت نظر قوه قضائیه هست.آزمون وکالت کانون وکلا خصوصی می باشد و زیر نظرهیچ ارگانی به صورت مستقیم نیست