1
  • 224 بازدید
  • یکشنبه 24 فروردین 1399

پرسش: با سلام خیر همزمان با پروانه وکالت نمیتونید در استخدام دولت باشید.

با سلام خیر همزمان با پروانه وکالت نمیتونید در استخدام دولت باشید.
4 از 5 بوسیله 1 رای

پرسش های مشابه