1
  • 189 بازدید
  • سه شنبه 02 اردیبشت 1399

پرسش: سلام آیا با داشتن معافیت پزشکی میشود در آزمون دفتر یاری شرکت نمود؟؟

پاسخ: بله امکان پذیر است

سلام آیا با داشتن معافیت پزشکی میشود در آزمون دفتر یاری شرکت نمود؟؟
3.5 از 5 بوسیله 2 رای